Bij  bezoek van  deze site

worden  op uw computer

GEEN COOKIES geplaatst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquête gebruik netten

U kunt meedoen aan een klein onderzoek naar gebruik van netten in de wijngaard. Daarmee doet u uzelf en uw collega-wijngaardeniers een groot plezier.

Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met het tijdschrift Wijn en Wijngaard. In dit tijdschrift en op deze website worden in voorjaar 2021 de uitkomsten gepubliceerd. Namen van deelnemers aan dit onderzoek worden niet gepubliceerd.

U kunt meedoen door het invullen van een EXCELBESTAND (mijn voorkeur, want dat is gemakkelijk te verwerken) of een WORD-document.
Na invullen kunt u het document verzenden naar siemzwaard@rubinus.nl

Als u het bestand niet wilt of kunt downloaden, kunt u ook meedoen door naar dit mailadres een bericht te sturen met uw antwoorden.

 

Onze vragen aan u (per vraag soms meerdere antwoorden mogelijk)

1 Om de vruchtzone van uw druivenplanten te beschermen gebruikt u: 
(1a)   Blauwe of zwarte fruitnetten
(1b)   Witte hagelnetten 
(1c)   Fijnmazige netten
(1d)   Zakjes
(1e)   Anders, namelijk
(1f)   Geen netten of zakjes (gaat u verder met vraag 7)
           

2 Van welk(e) merken en leveranciers heeft u uw netten of zakjes?
(2a)...
 

3 U gebruikt netten of zakjes om uw druiven te beschermen tegen
(3a)   Vogels
(3b)   Suzuki-fruitvlieg
(3c)   Wespen
(3d)   Neerslag (regen, hagel)
(3d)   Anders, namelijk...
 

4 Bent u tevreden met de door u gekozen oplossing? 
(4a)   Ja, prima
(4b)   Kan beter
(4c)   Kan beter, maar te duur of te bewerkelijk
(4d)   Geen mening
 

5 Uw netten of zakjes hangt u op
(5a)   Voor de véraison
(5b)   Rond de véraison
(5c)   Ruim na de véraison
 

6 U vindt het gebruik van netten of zakjes
(6a)   Veel werk
(6b)   Gaat wel
 

7 Hoeveel druivenplanten heeft u staan?
(7a)   Minder dan 20 
(7b)   20 - 100
(7c)   100 - 500
(7d)   Meer dan 500
 

8 Ruimte voor opmerkingen ...