Bij  bezoek van  deze site

worden  op uw computer

GEEN COOKIES geplaatst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info & contact

 

Mijn naam is Siem Zwaard, geboren 1951, tot mijn pensionering in 2014 beroepsmatig actief als projectmanager ICT) en sinds 2000 actief in de wijnwereld. Ik publiceer over het maken van wijn (op websites en in het blad Wijn en Wijngaard). Daarnast geef ik cursussen wijnmaken en proeven, en fungeer als vraagbaak bij het oplossen van problemen bij wijn maken.


U kunt documenten waarvan ik het auteursrecht bezit voor eigen gebruik als PDF gratis aanvragen of downloaden (zie downloadpagina).

 

 

Contactgegevens

Siem Zwaard

Tel +31 6 1086 5728

siemzwaard @ rubinus.nl

 

 

Webdesign en auteursrecht

Op de inhoud en vormgeving van deze website en bijbehorende documenten is het auteursrecht van toepassing. Verspreiden zonder mijn schriftelijke toestemming is niet toegestaan.

 

 

Privacybescherming en AVG

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) van kracht. Via rubinus.nl worden geen tot personen herleidbare gegevens verzameld en dus ook niet verwerkt of verder verspreid.

Daarom hoeven u en ik geen verwerkingsovereenkomst af te sluiten.